Nenechajte 2% Vašich daní štátu

Vážení priaznivci hokeja v Partizánskom,
 

pokiaľ máte v pláne poukázanie 2% Vašich daní za rok 2021 na registrované organizácie, tak Vám chceme ponúknuť náš klub HK ISKRA Partizánske. Náš klub HK ISKRA Partizánske je jednou z týchto registrovaných organizácií.

Ak ste zamestnanec, v prvom kroku potrebujete od Vášho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vystaví Vám ho na základe Vášho požiadania do 15.02.2022. Ako druhé potrebujete vypísať svoje iniciály do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a podpísať ho. Prineste nám oba doklady a odovzdajte ich vedúcemu družstva, alebo trénerovi čo najskôr, avšak najneskôr 27.04.2021. My zabezpečíme ostatné.

Ak podnikáte ako SZČO alebo v spoločnosti zapísanej v OR, do tlačiva Vášho daňového priznania v príslušnej časti vpíšte identifikačné údaje:

HK Iskra Partizánske, o.z.
Rudolfa Jašíka 1956/80
958 01 Partizánske

IČO: 34 075 810

Pripomíname, že spoločnosti zapísané v OR (s.r.o., a.s.) musia splniť dodatočnú podmienku, a to poskytnúť dar HK Iskra Partizánske o.z. vo výške min. 0,5% z výšky dane najneskôr do termínu podania daňové priznania, inak nám poukazujú nie 2%, ale len 1%

V prípade nejasností kontaktujte p.Martišku, 0903 428 968

Ďakujeme

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôbVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb