Vyúčtovanie daru Nadácie Tatra Banky

HK Iskra Partizánske, o.z. ďakuje pracovníkom Tatra banky a.s. za finančný dar, ktorý sme získali od Nadácie Tatra banka v rámci programu „Viac pre regóny“. Aj vďaka nemu sme mohli v roku 2017 zabezpečiť lepšie tréningové podmienky pre našich hráčov či po materiálnej alebo odbornej stránke. Veľmi si ceníme, že sa Tatra banka nielen hlási k municipálnemu filantropizmu, ale konkrétnymi činmi je v ňom tak ako v bankovej sfére na špici pelotónu.

Vyúčtovanie26.07.2022 - 480.0 KB