Správna rada

MUDr. Július GRZNÁR

prezident klubu

Igor Valach - manažér mládeže

Ing. Matúš Martiška - finančný riaditeľ

0903 428 968
martiska@mapo.sk