Správna rada

MUDr. Július GRZNÁR

prezident klubu

Igor Valach - manažér mládeže

Ing. Martin Vaňo - športový riaditeľ

0907 775 876
klub@hokejpartizanske.sk

Ing. Matúš Martiška - finančný riaditeľ

0903 428 968
martiska@mapo.sk