Klubové príspevky

Ak rodičia sprostredkujú pre klub sponzorské vo výške minimálne trojnásobku prislúchajúcich klubových príspevkov, bude hráč od platenia klubových príspevkov oslobodený

Medzi jeden z hlavných troch zdrojov financovania HK patria klubové príspevky, ktoré platia rodičia za hráčov HK. 
Valné zhromaždenie HK každoročne stanovuje ich výšku na nastávajúcu sezónu.

Platné klubové príspevky:

Úhrada splátky však nemá priamy súvis s absolvovaním tréningov na ľade, napr. v auguste.

Poplatky v sebe čiastočne zahŕňajú aj kompenzáciu nákladov na letnú prípravu a aj ďalšie náklady.

V prípade, že HK Iskra umožní absolvovať tréningy hráčovi z iného klubu, platí tento trojnásobok klubových príspevkov.

S prípadnými otázkami týkajúcimi sa platenia klubových poplatkov sa obracajte na Matúša Martišku.

Ing. Matúš Martiška - finančný riaditeľ

0903 428 968

martiska@mapo.sk