Deti ISKRY budú na ľade už v auguste

Deti ISKRY budú na ľade už v augusteVážení rodičia,
prípravy na nastávajúcu sezónu 2023/24 boli z pohľadu termínu zabezpečenia prevádzky zimného štadiónu omnoho náročnejšie ako v predošlej sezóne. V januári sme čelili hrozbe, že kvôli nedostatku financií Mesto Partizánske prostredníctvom TSM Partizánske s.r.o. prevádzku štadiónu ani nespustí. Absolvovali sme niekoľko stretnutí s vedením mesta, z ktorých vyplývali rôzne scenáre. Skôr negatívne ako pozitívne. Všetky mali a majú spoločný menovateľ, a tým je spolufinancovanie.
Prvé kolo súťaží mladších a starších žiakov je naplánované už na 02.09.2023. Z tohto dôvodu sme si ani nevedeli predstaviť, že by sme mali hrať prvé kolá bez tréningov na ľade. V rámci vedenia klubu sme zodpovedne zvažovali čo by prinieslo hráčom, rodičom a realizačným tímom ak by absolvovali pár tréningov v Topoľčanoch alebo Bánovciach nad Bebravou berúc do úvahy presuny, dostupné časy tréningov a športový progres. Aj na májovom Valnom zhromaždení sme boli členmi občianskeho združenia poverení k tomu, aby sme v sezóne vytvorili čo najlepšie tréningové podmienky a podľa možností čo najskorší termín prípravy na ľade v Partizánskom. Rokovania s vedením mesta sme preto smerovali k cieľu spustiť prevádzku zimného štadióna čo možno najskôr aj za cenu spoluúčasti.Konečná dohoda nie je z pohľadu udržateľnosti ideálna, ale určite najlepšia aká bola možná. Tréningy na ľade by nám mali začať 07.08.2023 a všetky družstvá budú môcť absolvovať potrebné množstvo tréningov bez náročného cestovania mimo mesta. Aby sme boli schopní zaplatiť dohodnutú spoluúčasť za prevádzku ľadu v auguste budeme potrebovať vybrať mimoriadny príspevok za každé dieťa okrem kategórie PP0 vo výške 20EUR. Mimoriadny príspevok budú vyberať vedúci družstiev.Aj vďaka tomu, že sa tento rok našla početná skupina rodičov, ktorí svojpomocne renovujú šatne v starej budove (KS2 a KS3) a aj na zimnom štadióne (KD1, KD4, KD5, KD6), je suma spoluúčasti za ľad prijateľnejšia. Zodpovední vo vedení mesta ocenili našich angažovaných rodičov, ktorí investujú čas a prostriedky do mestského majetku. Aj v mene vedenia klubu by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili renovácií šatní a priložili ruku k dielu.Celkovú sumu za ľad v auguste skladáme z viacerých zdrojov, ale aj tak by sme boli veľmi vďační za dodatočnú jednorazovú pomoc od prípadných sponzorov (rodičia, známi, priatelia), aby sa to čo najmenej prejavilo na klubovom rozpočte pre nastávajúcu sezónu a tým sme udržali nastavený štandard tréningových podmienok. V prípade potreby som Vám k dispozícii kvôli detailom.
Ešte raz Vám ďakujeme za pomoc a podporu v spoločnej snahe udržať a rozvíjať hokej v Partizánskom.

Matúš Martiška
0903 428 968