Hráči mesiaca október

Matúš Hollý – 8. ročník

Hráč s výbornou tréningovou dochádzkou a zodpovednýmprístupom, ktorý ho zdobí či už v tréningovom procese, alebo v zápasoch.Počas celého mesiaca bol ústrednou postavou našej defenzívy a jeho výkonnosťkaždým týždňom výrazne rastie.

Jakub Seleš – 7. ročník

V mesiaci október bolo na ňom vidieť obrovský výkonnostnýprogres, čím si vyslúžil aj zápasy za starších žiakov, kde sa rozhodnenestratil a patril k najplatnejším hráčom družstva. Výborný prehľad a čítaniehry z neho robí užitočného hráča nie len v útoku, ale aj v obrane.

Adam Šleboda – 4. ročník

Naša mladá nádej ide príkladom všetkým hráčom svojoudochádzkou a taktiež tréningovým nasadením. Vo svojom ročníku sa výrazne profilujena jedného z ťahúňov družstva a aj vďaka svojmu prístupu nechýbalpočas mesiaca október ani na jednom zápase 5. ročníka, kde patrí k najplatnejšímhráčom a je veľkou oporou defenzívy družstva.