Desatoro rodiča HK Iskra

1. Zabezpečím aby sa moje dieťa pravidelne a včas dostavilo na tréningový proces, zápas, turnaj podľa zrazu uvedeného v tréningovom mikrocykle, ktorý hráčom doručí tréner. V prípade neúčasti ospravedlním včas dieťa trénerovi.

2. Rešpektujem vedenie HK Iskra Partizánske o.z. , jeho nariadenia. Rešpektujem odbornosť trénerov a nespochybňujem ich rozhodnutia. V prípade nejasností kontaktujem trénera môjho dieťaťa a dohodnem si s ním konzultáciu problému.

3. Bez súhlasu trénera alebo vedenia HK Iskra nevstupujem do priestoru šatní a striedačiek.

4. Pravidelne a v danom termíne uhrádzam dohodnuté hráčske poplatky, aby som nenarušil chod klubu.

5. Ak mám záujem aby sa moje dieťa zúčastnilo mimo klubovej aktivity (individuálny tréning, turnaj, hráčsky kemp ), požiadam o to vedenie klubu písomnou formou.

6. Počas tréningu a zápasu nepokrikujem po svojom dieťati ani po iných hráčoch. Nevolám dieťa k sebe a nedávam mu žiadne rady, na to je tam kvalifikovaný tréner.

7. Vediem dieťa k hre fair play, samostatnosti a rešpektu voči starším osobám.

8. Dieťaťu zabezpečím kvalitnú stravu športovca, pitný režim a dohliadnem na starostlivosť o zapožičanú výstroj.

9. Som povinný zúčastňovať sa stretnutia rodičov zvolané vedúcim mužstva.

10. Dohliadnem na pravidelnú obmenu a pranie hokejového rybana, ponožiek, uterákov a podobných vecí na tréning a zápas.